• Zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia - inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument, weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie. Oświadcznie razem z oryginalnie zapakowanym towarem oraz dokumentem potwierdzającym zakup należy odesłać lub zwrócić na adres:

Home Fitness Sp. z o.o.

ul. Wilkowiecka 5A

64-100 Leszno