• Procedura realizacji praw

Procedura Realizacji Praw

Realizacja praw dotycząca twoich danych osobowych przetwarzanych przez Home Fitness Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 5a, 64-100 Leszno, NIP 6972268621.

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw. 

Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

- drogą tradycyjną na adres: Home Fitness Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 5a, 64-100 Leszno

- drogą elektroniczną  na adres mailowy: info@homefitness.pl                

- drogą telefoniczną: +48 502 220 482

- osobiście w każdej placówce

- bezpośrednio do osoby reprezentującej Administratora Danych Osobowych , e-mail: info@homefitness.pl, tel. +48 502 220 482, Arkadiusz Bednarczyk

 

O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo do wycofania zgody,

- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

- kim jesteś

- z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

- jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

- przedmiot żądania

- czas realizacji

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - 21 dni

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - 21 dni

- prawo dostępu do danych - 21 dni

- prawo żądania sprostowania danych - 7 dni

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - 21 dni

- prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) - 7 dni

- prawo do przenoszenia danych - 21 dni

Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.

Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem czego może być nie możność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w Home Fitness Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 5a, 64-100 Leszno  dokumentacji, kiedy to jako przetwarzanie danych wynika z przepisów nadrzędnych i wpływa na funkcjonowanie Home Fitness Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 5a, 64-100 Leszno.

W jaki sposób mogę odwołać wyrażone zgody marketingowe?

Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać poprzez kontakt pod numerem telefonu +48 502 220 482 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@homefitness.pl